arkiv


Utgravning i Østbanehallen

Bilder av objekter funnet under renoveringen av Østbanehallen.


 

Værøy

Bilder fra Værøy i Lofoten, Lofoten Viking fiskemottak og Røsthavet.